Zerówka w BIG BEN

W zerówce BIG BENa korzystamy z programu opartego na podstawie programowej, który realizowany jest dwujęzycznie. Nauczyciele mają do dyspozycji podręcznik oraz karty pracy wraz z materiałami multimedialnymi do wykorzystania na tablicy interaktywnej oraz szerokie uzupełnienie w postaci programu autorskiego. Dzieci pracują metodą Dobrego Startu oraz Metodą Krakowską co prowadzi do wypracowania umiejętności czytania i pisania przed początkiem I klasy.

Gwarantujemy następujące zajęcia zawarte w czesnym:

  • angielski trzy razy w tygodniu (2x native, 1x lektor),
  • warsztat komunikacyjny z psychologiem 1 x w tygodniu
  • gimnastyka korekcyjna z fizjoterapeutą 1x w tygodniu
  • zajęcia biblijne
  • kultura brytyjska( przedmiot dwujęzyczny prowadzony przez anglistę) 1x w tygodniu
  • warsztat metodą dramy - spotkania z Marylką - 1 x w miesiącu
  • rytmika 1x w tygodniu

Czesne wynosi 1500 pln.