Opłaty

Czesne wynosi 1500 zł i jest płatne 12 miesięcy w roku.

Opłata za dwoje dzieci uczęszczających to 2500 zł

Czesne obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przez podstawę programową oraz wytyczne Ministerstwa Oświaty
 • autorskie programy dydaktyczne BIG BEN
 • nauka języka angielskiego 7 godzin tygodniowo, w tym zajęcia z native speakerem
 • warsztaty komunikacyjne
 • przedmiot "Kultura brytyjska" - zajęcia dwujęzyczne
 • przedmiot "Jestem ekonomistą myślę bystro" 1 x w miesiącu zajęcia dwujęzyczne dla klas 4-8
 • zajęcia wychowania fizycznego
 • religia/etyka - według wyboru
 • zajęcia w świetlicy szkolnej
 • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, popołudniowe przekąski)
 • codzienna opieka i okresowe obserwacje psychologa