Opłaty

W roku szkolnym 2021/2022 czesne wynosi 1750 zł i jest płatne przez 12 miesięcy.

Opłata za dwoje dzieci uczęszczających wynosi 3000 zł.

Wpisowe jednorazowe wynosi 500,00zł.

Czesne obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przez podstawę programową oraz wytyczne Ministerstwa Oświaty
 • autorskie programy dydaktyczne BIG BEN
 • naukę języka angielskiego 10-13 godzin tygodniowo (w zależności od poziomu klasy), w tym zajęcia z native speakerem
 • drugi język obcy w klasach 4-8 - hiszpański
 • zajęcia z komunikacji z psychologiem 1x w tygodniu
 • przedmiot "Kultura brytyjska" - zajęcia dwujęzyczne 1x w tygodniu
 • basen oraz zajęcia wychowania fizycznego / dla chętnych balet
 • religia/etyka - do wyboru
 • zajęcia w świetlicy szkolnej w godzinach 14.00-18.00
 • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, popołudniowe przekąski)
 • opieka i okresowe obserwacje psychologa

Czesne nie obejmuje opłaty za:

 • Mundurek szkolny
 • Wyprawkę dla ucznia
 • Zajęcia dodatkowe poza planem lekcji np. SKS, logopeda, terapia pedagogiczna
 • Koszt biletów do kin, teatrów, instytucji kulturalnych itp.
 • Koszt przejazdów komunikacją miejską lub autokarem na imprezy szkolne
 • Wycieczki oraz zielone szkoły
 • Ubezpieczenie NNW – Rodzic opłaca koszt składki lub przedstawia oświadczenie, że Uczeń jest ubezpieczony od NNW poza szkołą (oświadczenie + kopia polisy)