Organizacja

Kilka praktycznych informacji z życia Szkoły:

 • Szkoła jest czynna w godzinach 7.00-18.00 w dni powszednie

 • Szkoła pracuje 12 miesięcy z uwzględnieniem świąt i dni wolnych od pracy w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN dla województwa mazowieckiego. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.

 • Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Tel. do sekretariatu 517-951-287

 • Lekcja trwa 45 minut. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.30 - 16.35

 • Przerwa obiadowa trwa pół godziny i rozpoczyna się o godzinie 12.45

 • Zapewniamy opiekę na świetlicy w godzinach: 7.00-8.30 oraz 14.00-18.00

 • Nauczyciele przejmują opiekę nad uczniem w chwili osobistego przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i sprawują ją do czasu odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego

 • Liczebność klasy wynosi maksymalnie 16 dzieci

 • W Szkole obowiązuje strój szkolny - mundurki szkolne - zakupują Rodzice

 • Zapewniamy dowóz dzieci na zajęcia odbywające się poza terenem Szkoły np. basen

 • Basen odbywa się raz w tygodniu w pływalni OSIR Bemowo na ul. Oławskiej

 • organizujemy różnorodne zajęcia dodatkowe w szkole, w zależności od potrzeb i zainteresowań naszych uczniów

 • Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • Jesteśmy placówka niepubliczną na prawach szkoły publicznej, tzn. realizujemy podstawę programową i ramowy plan działania, oraz zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na takich samych prawach jak uczniowie szkół publicznych.

Kalendarz-roku-szkolnego-2019-2020.pdf