Opłaty i świadczenia

Nauka w Szkole BIG BEN jest płatna.

Czesne jest płatne 12 miesięcy w roku.

W roku szkolnym 2021/2022 czesne wynosi 1750zł opłata za dwoje dzieci 3000 zł.

Wpisowe jednorazowe 500,00zł.

Nasz numer konta: 79 1140 2004 0000 3102 7639 6027 (mBank)

Czesne obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przez podstawę programową oraz wytyczne Ministerstwa Oświaty
 • autorskie programy dydaktyczne BIG BEN
 • naukę języka angielskiego 10-13 godzin tygodniowo (w zależności od poziomu klasy), w tym zajęcia z native speakerem
 • drugi język obcy w klasach 4-8 - hiszpański
 • zajęcia z komunikacji z psychologiem
 • przedmiot "Kultura brytyjska" - zajęcia dwujęzyczne
 • basen oraz zajęcia wychowania fizycznego / dla chętnych balet
 • religia/etyka - według wyboru
 • zajęcia w świetlicy szkolnej w godzinach 14.00-18.00
 • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, popołudniowe przekąski)
 • opieka i okresowe obserwacje psychologa

Czesne nie obejmuje opłaty za:

 • Mundurek szkolny – komplet
 • Wyprawkę dla ucznia
 • Zajęcia dodatkowe poza planem lekcji np. SKS, logopeda, terapia pedagogiczna
 • Koszt biletów do kin, teatrów, instytucji kulturalnych itp.
 • Koszt przejazdów komunikacją miejską lub autokarem na imprezy szkolne
 • Wycieczki oraz zielone szkoły
 • Ubezpieczenie NNW – Rodzic opłaca koszt składki lub przedstawia oświadczenie, że Uczeń jest ubezpieczony od NNW poza szkołą (oświadczenie + kopia polisy)