Opłaty i świadczenia

Nauka w Szkole BIG BEN jest płatna. Czesne wynosi 1500 zł i jest płatne 12 miesięcy w roku.

Opłata za dwoje dzieci uczęszczających to 2500 zł.

Wpisowe jednorazowe 500,00zł.

Czesne obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym przez podstawę programową oraz wytyczne Ministerstwa Oświaty
 • autorskie programy dydaktyczne BIG BEN
 • naukę języka angielskiego 7-10 godzin tygodniowo (w zależności od klasy), w tym zajęcia z native speakerem
 • drugi język obcy w klasach 4-8 - hiszpański
 • warsztaty komunikacyjne
 • przedmiot "Kultura brytyjska" - zajęcia dwujęzyczne
 • przedmiot "Przedsiębiorczość" 1 x w miesiącu zajęcia dwujęzyczne dla klas 4-8
 • zajęcia wychowania fizycznego oraz basen / balet
 • religia/etyka - według wyboru
 • zajęcia w świetlicy szkolnej
 • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, popołudniowe przekąski)
 • opieka i okresowe obserwacje psychologa

Czesne nie obejmuje opłaty za:

 • Mundurek szkolny – komplet
 • Wyprawkę dla ucznia
 • Zajęcia dodatkowe poza planem lekcji
 • Koszt biletów do kin, teatrów, instytucji kulturalnych itp.
 • Koszt przejazdów komunikacją miejską lub autokarem na imprezy szkolne
 • Wycieczki oraz zielone szkoły
 • Ubezpieczenie NNW – Rodzic opłaca koszt składki lub przedstawia oświadczenie, że Uczeń jest ubezpieczony od NNW poza szkołą (oświadczenie + kopia polisy)