RODO

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

       W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako ,,RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:  BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 57, 05-082 Lubiczów.

Osobą administrującą w imieniu podmiotu jest Dyrektor Szkoły.

  1. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań dydaktycznych oraz obsługi procesu dydaktycznego i organizacyjno – finansowego Szkoły.
  2. Państwa dane są przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy Prawo oświatowe oraz Państwa zgody.
  3. Państwa dane mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  4. Dane Państwa będą przechowywane przez czas trwania nauki /zatrudnienia w szkole a po tym czasie przez okres niezbędny jak również okres archiwizacji.
  5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania.