Nasza kadra

Nauczanie stanowi dla nas wyzwanie i życiową pasję

Nasza kadra to:

  • Nauczyciele z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, z wykształceniem kierunkowym, posiadający duże zaplecze  metodyczne,
  • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (w klasach 1-3),
  • Absolwenci filologii językowych realizujący program nauczania języków obcych,
  • Obcokrajowcy (Native Speakers) z przygotowaniem pedagogicznym, którzy realizują program nauczania języka angielskiego,
  • ludzie zaangażowani, będący wychowawcami klas i uczestniczący czynnie w życiu klasy i Szkoły.