Historia

Jak to się zaczęło...

Szkoła BIG BEN powstała z idei, bez których nie może funkcjonować w swoim prawdziwym kształcie.

Pomysł na szkołę zrodził się w głowie i w sercu mamy, która pragnie odpowiedniej szkoły dla swoich synów...

"Każdy w życiu szuka swojej drogi - i to poszukiwanie drogi dla każdego ucznia naszej szkoły jest moim priorytetem. Moją drogą jest przede wszystkim macierzyństwo - jestem mamą pięciu wspaniałych synów i to dla nich najpierw 10 lat temu powstało Przedszkole Zaczarowany Ołówek, a potem w naturalnej konsekwencji powstała Szkoła Podstawowa Big Ben. Pierwotnie Szkoła rozpoczęła swoją działalność w budynku Przedszkola w Starych Babicach, zajmując jego piętro, a już w pierwszym roku jej gwałtowny rozwój pozwolił na budowę nowego pięknego budynku w Lubiczowie.

Wszystkich uczniów traktuje jak własne dzieci, dlatego chciałam stworzyć dla nich bezpieczne i dobre miejsce. Priorytetem jest dla mnie wychowanie w wartościach, kształtowanie indywidualnego potencjału w bezpiecznych warunkach w dobrym otoczeniu, edukacja na bardzo wysokim poziomie, poszanowanie autorytetów. Chcę wychować moje dzieci, a także uczniów, na porządnych, dobrych i pewnych siebie ludzi, którzy nie boją się życia. Postawiłam na połączenie języków jako klucz do sukcesu na wszystkich polach w przyszłości. Klasyczna brytyjska forma jest odwołaniem do przedwojennej tradycyjnej polskiej szkoły na najwyższym poziomie, w połączeniu z metodami nowoczesności i otwarciem na to wszystko, czego wciąż uczymy się o dziecku.

Jankowi, Frankowi, Antkowi, Józkowi i Olkowi..."

Jolanta Buczyńska
Dyrektor Szkoły