Przedsiębiorczość

Program autorski: p.Grażyna Rodriguez

TEMAT: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI – warsztaty w jęz. polskim i/ lub  

z elementami) angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, węgierskiego

METODOLOGIA: warsztaty interaktywne z dyskusją moderowaną,  przykładami, ćwiczeniami w grupkach i  indywidualnymi, scenkami praktycznymi, odgrywaniem ról,  filmikami, wykonywaniem ankiet tematycznych, ćwiczeniami ruchowymi, podsumowaniem omawianej tematyki

1. Przygotowanie do myślenia biznesowego:

 • Co to jest biznes? ( wykonanie ankiety i omówienie)
 • Jak powstał i po co? ( krótki rys historyczny, wykład)
 • Jak się objawia w życiu? Przykłady ( każdy wymienia swoje)
 • Pobawmy się w sklep – ćwiczenie na stworzenie  sklepu „Warzywa-Owoce” z zastosowaniem prawdziwych produktów
 • Zachowania kupujących – analiza grupowa
 • Monopol  a konkurencja – co ona wnosi – ćwiczenia na stworzenie kilku sklepów i „walka o ich wygląd oraz zaopatrzenie
 • Marketing – czy jego znajomość nam pomaga w życiu, dlaczego tak/nie?
 • Cechy i korzyści produktu/sklepu ( punkt sprzedaży): cechy fizyczne i emocjonalne produktu – czy to wystarczy, by się odróżnić na rynku?
 • USP- Unique selling proposition” – co to jest?
 • Stwórzmy USP dla swojego produktu wg wyboru( np. kamień księżycowy)
 • Techniki zakupu – vs techniki sprzedaży na podstawie przebiegu procesu sprzedaży w sklepie – analiza na podstawie scenek
 • „Obrona ceny” ćwiczenie na utrzymanie ceny za dany towar
 • Negocjacje – co to jest? Miejsce negocjacji w życiu – dyskusja
 • Przykłady negocjacji na podstawie realnych sytuacji w życiu – a jak to jest u mnie w rodzinie, wśród przyjaciół, znajomych
 • Przykłady negocjacji – zachowania stymulowane poprzez ćwiczenia i analiza
 • Technika WIN-WIN -ćwiczenie,  gdzie obie strony negocjujące wygrywają.

2. Rola pieniądza i jego wartość.

3. Komunikacja interpersonalna.

4. Perswazja czy manipulacja?

5. Autoprezentacja.

6. Wystąpienia publiczne.