Obywatel Świata

Różne smaki: BIG WORLD czyli obywatel świata. 

fotolia 55224559

Przedmiot obywatel świata opiera się na autorskim programie stworzonym w BIG BENie. Przedmiot realizowany jest w języku angielskim, ze wsparciem polskojęzycznego nauczyciela. Treści poruszane w trakcie tych zajęć mają szerokie spektrum. Dotykamy sfer kultury europejskiej w wymiarze geograficznym, historycznym, wiedzy o sztuce i o człowieku. Realizacja przedmiotu odbywa się w oparciu o nowoczesne i tradycyjne sposoby przekazu. Dzieci biorą udział w rozmowach, przeglądach prasowych, sztukach teatralnych i seansach filmowych. Wychodzimy ze szkoły w poszukiwaniu szlaków kulturalnych poznając nieznane smaki

.