Kultura Brytyjska

Autorski przedmiot w BIG BENie 

BIG WORLD czyli KULTURA BRYTYJSKA

fotolia 55224559

Przedmiot KULTURA BRYTYJSKA opiera się na autorskim programie stworzonym w BIG BENie. Przedmiot realizowany jest w języku angielskim przez nauczyciela anglistę. Treści poruszane w trakcie tych zajęć mają szerokie spektrum. Dotykamy sfer kultury brytyjskiej w wymiarze geograficznym, historycznym, wiedzy o sztuce, o człowieku i o życiu codziennym. Obchodzimy ważne święta brytyjskie w szkole i działamy według dwóch kalendarzy. Realizacja przedmiotu odbywa się w oparciu o nowoczesne i tradycyjne sposoby przekazu. Dzieci biorą udział w rozmowach, przeglądach prasowych i seansach filmowych. Wychodzimy ze szkoły w poszukiwaniu szlaków kulturalnych poznając nieznane smaki. Dzieci co roku wyjeżdżają na wycieczkę do Wielkiej Brytanii aby wcielić w życie zdobytą wiedzę i dotknąć jej w praktyce:)