Komunikacja - Dwujęzyczność

Słowo o: BIG WORD czyli założenia Dyrektorafotolia 67626648 

Nasza szkoła realizuje program dwujęzycznego kształcenia językowego w językach: polskim i angielskim. Dwujęzyczność jest pojęciem osadzonym interdyscyplinarnie pomiędzy lingwistyką, psychologią, logopedią, pedagogiką. Poszczególni badacze zwracają uwagę na różne jej aspekty związane z jej niezaprzeczalnymi zaletami. Dwujęzyczność oznacza zdolność do posługiwania się dwoma językami. 

W naszej szkole począwszy od klasy 0 dzieci realizują podstawę programową w podziale na część polską i uzupełniającą ją część angielską. Dodatkowo dzieci uczą się języka angielskiego w dużym wymiarze  godzin tygodniowo( w tym 2 godz. z native speakerem).

 

Spojrzenie naukowe- słowo od Dyrektora:)

Tworząc program edukacyjno-językowy w kompleksie przedszkola i Szkoły BIG BEN wzięłam pod uwagę uwarunkowania  związane z rozwojem dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym we wszelkich aspektach, szczególnie w odniesieniu do rozwoju mowy. Tworząc system edukacyjny poczynając od przedszkola, musimy zdawać sobie sprawę z etapów rozwojowych, które dziecko osiąga i potrzebnych warunków koniecznych do ich osiągnięcia. W wieku przedszkolnym wciąż bardzo intensywnie następuje rozwój mowy w języku rodzimym. Dziecko potrzebuje wówczas odpowiednich wzorców komunikacyjnych, czystych form językowych, otwartości komunikacyjnej, odpowiedniej stymulacji do komunikacji. Potrzebne są również relacje społeczne, naturalne sytuacje z rówieśnikami i dorosłymi. Ważne są emocje, ich rozpoznawanie, nazywanie i radzenie sobie z nimi.

Dlatego w tym okresie w naszym przedszkolu nie naciskamy na naukę języka angielskiego. Otaczamy nasze dzieci pięknym językiem polskim, pomagamy by w rodzinnej przyjaznej atmosferze dziecko rozwijało swoje zdolności językowe. Język angielski wprowadzamy delikatnie, raczej jako zabawę. Mieszanie dwóch zupełnie innych systemów językowych w tym okresie może negatywnie wpływać na rozwój języka macierzystego.  W swojej praktyce terapeutycznej spotykam coraz więcej dzieci z różnorakimi zaburzeniami mowy. Intensywność i sposób naszego współczesnego życia sprawiają, że dzieci prezentują coraz częściej problemy komunikacyjne i językowe, wady wymowy wśród dzieci przedszkolnych są zjawiskiem powszechnym. Coraz mniej mamy czasu na rozmowę, coraz szybciej żyjemy, coraz mniejszą uwagę poświęcamy naszej własnej komunikacji, staranności wypowiedzi. Nasze dzieci poddawane są wpływowi środków masowego przekazu, mowy potocznej, zmieniającym się wciąż obrazom bez nadanego im znaczenia, bez słowa.

Takie wnioski skłoniły mnie do wprowadzenia zajęć komunikacyjnych już w przedszkolu. Wspieramy dzieci w ich komunikacji. Uczymy asertywności, jasnej komunikacji w zgodzie ze sobą, bez wywierania presji na innych. Dzięki temu nasze dzieci w okresie szkolnym gotowe są do pełnego rozwoju komunikacji. Na to stawiamy w BIG BENie.

 

W szkole BIG BEN

Kiedy postawić na drugi język?

Dziecko u progu szkoły w wieku ok 6-7 lat jest ukształtowane językowo. Rozwój mowy jest zakończony. Komunikacja przez całe nasze życie powinna oczywiście się rozwijać i kształtować wraz z naszym intelektem, doświadczeniami, rozwojem osobistym, naukowym. Okres wczesnoszkolny jest idealnym momentem do mocnego wkroczenia z językiem obcym. Plastyczność mózgu w tym okresie jest ogromna i pozwala na szybkie bezproblemowe przyswajanie obcego języka wraz ze wszystkimi elementami systemu. Językoznawcy przekonują, aby intensywna nauka języka obcego rozpoczęła się przed początkiem okresu dojrzewania. Wtedy przy odpowiedniej intensywności nauczania możemy osiągnąć dwujęzyczność. Kompetencja komunikacyjna w języku obcym jest porównywalna do kompetencji komunikacyjnej w języku macierzystym.

BIG BEN realizuje system intensywnego kształtowania językowego w dwóch językach- polskim i angielskim. Dzieci otoczone są naturalnym językiem angielskim w codziennym kontakcie z nauczycielami i native speakerem. Podczas codziennego lektoratu przyswajają złożoność systemu w absolutnie naturalny niewymuszony sposób. Dzieci są mobilizowane do komunikacji w języku obcym poprzez zajęcia wyłącznie w języku angielskim( podział podstawy programowej na dwa języki). Nauczyciele anglojęzyczni towarzyszą dzieciom na równi z nauczycielami polskojęzycznymi. Proponujemy także autorski przedmiot z wykładowym językiem angielskim- :"kultura brytyjska". Przedmiot łączy w sobie treści z różnych dziedzin takich jak geografia, antropologia- wiedza o kulturze, sztuka. Dzięki temu dzieci rozwijają się językowo w kulturze brytyjskiej.

W BIG BENie wciąż stawiamy na rozwój komunikacji, wspieramy ją i rozszerzamy o pojęcia i umiejętności konieczne do zdobywania świata. Korzystamy z metody Gordona.  Jeśli dobrze się zastanowimy, okaże się , że wszystkie problemy - te małe i wielkie, nasze drobne trudne sprawy i światowe konflikty u swego początku biorą się z problemów z komunikacją...To daje do myślenia!

 

Jolanta Buczyńska
filolog języka polskiego, językoznawca, logopeda
mama Jasia, Frania, Antka, Józia i Olka