Economy - smart growth...

...czyli  "Jestem ekonomistą, myślę bystro".
Celem dwujęzycznych zajęć  jest:

  • nabywanie umiejętności rozumienia i nazywania mechanizmów rządzących gospodarką ( np. po co są pieniądze, do czego potrzebny jest nam bank, czemu służą podatki, jak działa popyt i podaż, skąd się bierze inflacja);
  • kształtowanie świadomych zachowań konsumenckich (budowanie odporności na wpływ reklamy, modę, manipulację, nabywanie umiejętności analizy i wyboru spośród wielu dostępnych towarów i usług, kształtowanie świadomości swoich praw);
  • wypracowanie umiejętności zarządzania pieniędzmi i oszczędzania.

Zajęcia prowadzone w klasach 4-8 w formule dwujęzycznej, przy wykorzystaniu gier logicznych, matematycznych, zabaw kreatywnych, burzy mózgów i symulacji.

Koncepcja przedmiotu, pomysł i realizacja p. mgr Małgorzata Kula
- nauczyciel j. angielskiego, ekonomista