język angielski w BIG BEN

Koncepcja nauczania języka angielskiego - metoda naturalnego przyswajania języka angielskiego

Na etapie wczesnoszkolnym, ze względu na ograniczoną zdolność dłuższego skupienia uwagi i samodzielnej nauki dziecka, proponujemy metodę naturalnego przyswajania języka angielskiego. Bazuje ona na trzech podstawowych elementach:

  • słuchaniu, przez co rozumiemy "osłuchiwanie" dziecka z językiem nie tylko poprzez dużą liczbę lekcji angielskiego w tygodniu(13 godz.), ale także intensywny kontakt z językiem w codziennych sytuacjach w szkole, zajęcia z native speakerem oraz przedmioty dwujęzyczne;
  • patrzeniu, stanowiącemu odwołanie do doskonałej  pamięci wzrokowej dzieci: przekaz obrazkowy  zintegrowany i wzmocniony (także w połączeniu z) dźwiękiem i różnymi formami zabawy
  • działaniu czyli wykorzystaniu nieograniczonych zasobów dziecięcej energii do nauki angielskiego poprzez aktywność ruchową zespoloną  z obserwacją i dźwiękiem.

Egzaminy Cambridge English

W ramach współpracy z British Council dzieci będą cyklicznie przystępowały do egzaminów Cambridge English, honorowanych na całym świecie egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego zgodnie z poziomami biegłości językowej przyjętymi przez Radę Europy.

Będą to egzaminy dedykowane właściwej grupie wiekowej tzw Young Learners Exams:

  • Starters
  • Movers
  • Flyers

Proponujemy  jasno wytyczoną ścieżkę stopniowego rozwoju umiejętności językowych, na której egzaminy stają się dla dziecka naturalnym elementem procesu uczenia się, a dla rodzica szansą na monitorowanie nie tylko postępów dziecka ale i poziomu kształcenia jakie ono otrzymuje.