edukacja

Dlaczego my czyli BIG BENefitsfotolia 69488649

 • Wspieramy wszechstronny, zintegrowany rozwój młodego człowieka.
 • Stawiamy na komunikację jako klucz do sukcesu życiowego.
 • Budujemy dwujęzyczny system kompetencji komunikacyjnej i sprawności językowej.
 • W każdym uczniu chcemy i potrafimy zobaczyć i wyostrzyć jego indywidualny potencjał.
 • Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów traktujemy jako naturalny proces wynikający z rozwoju edukacyjnego, nad którym czuwamy i który planujemy.
 • Wszechstronne metody nauczania, formy aktywności, narzędzia edukacyjne i praktyczne potraktowanie nauki pozwalają na odkrycie i rozwój talentów ucznia.
 • System ocen oparty jest o jasne i precyzyjne zasady.
 • Uczymy zasad savoir vivre i stosujemy je na co dzień wymagając ich od wszystkich.
 • Stawiamy na bezpieczeństwo - podnosimy świadomość zagrożeń poprzez programy profilaktyczne.
 • Nasze sale są doskonale i nowocześnie wyposażone.
 • Klasy nie są liczne, co pozwala na bezpośredni kontakt i indywidualne podejście nauczyciela.
 • Szkoła posiada nowoczesne zaplecze techniczne (komputery, telewizory, rzutniki, tablice interaktywne itp.).