Wyniki szczegółowe

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYSLENIA
Konkurs polegał na rozwiązywaniu zadań logicznych, łamigłówek oraz rebusów. Umożliwiał on trening oraz rozwój logicznego myślenia, które przydają się nie tylko w matematyce ale i na innych przedmiotach wymagających myślenia.
Konkurs składał się z dwóch poziomów:
Poziom 1 – edukacja wczesnoszkolna
Poziom 2 – klasy IV-VIII

Laureaci konkursu:
Poziom 1:
Michał, klasa 1 – 9 miejsce w Polsce
Maria, klasa 2 – 11 miejsce w Polsce
Michalina, klasa 1 – 11 miejsce w Polsce
Poziom 2:
Hanna, klasa 6 – 11 miejsce w Polsce
Jan, klasa 6 – 11 miejsce w Polsce
Anna, klasa 6 – 11 miejsce w Polsce

 

OLIMPUSEK
Ogólnopolski Konkurs polegający na rozwiązywaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu, który obejmuje zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Składa się z 21 pytań o różnym stopniu trudności. Przeznaczony dla klas I-III.
Olimpusek pozwala rozwijać wyobraźnię i myślenie twórcze u dzieci. W konkursie wzięło udział około 5000 uczniów z całego kraju.

Laureaci konkursu:
Kornelia, klasa 1 – 8 miejsce w Polsce
Michalina, klasa 1 – 13 miejsce w Polsce
Gabriel, klasa 1 – 16 miejsce w Polsce

 

OLIMPUS
Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa dla klas IV-VIII.
Nasi laureaci:
Historia:
Jan, klasa 6 - 24 miejsce w Polsce
Zofia, klasa 4 - 30 miejsce w Polsce
Franciszek, klasa 4 - 32 miejsce w Polsce
Język angielski:
Zofia, klasa 4 - 12 miejsce w Polsce
Jan, klasa 6 - 15 miejsce w Polsce
Franciszek, klasa 4 - 21 miejsce w Polsce
Język polski:
Hanna, klasa 6 - 9 miejsce w Polsce
Jan, klasa 6 - 13 miejsce w Polsce
Lilia, klasa 6 - 31 miejsce w Polsce
Matematyka:
Hanna, klasa 6 - 17 miejsce w Polsce
Lilia, klasa 6 - 33 miejsce w Polsce
Jan, klasa 6 - 33 miejsce w Polsce
Przyroda:
Anna, klasa 6 - 27 miejsce w Polsce
Lilia, klasa 6 - 28 miejsce w Polsce
Jan, klasa 6 - 32 miejsce w Polsce

Szkolny Omnibus” to uczeń wykazujący zainteresowanie różnymi dziedzinami nauki i posiadający wszechstronną wiedzę. Naszymi Szkolnymi Omnibusami w roku szkolnym 2018/2019 zostali uczniowie klasy 6 – Jan, Lilia oraz Hanna.
GRATULUJEMY!

 

GALILEO
Ogólnopolski konkurs dla klas IV-VIII, w którym uczniowie naszej szkoły wykazali się bardzo wysokim poziomem znajomości języka angielskiego, otrzymując tym samym Dyplom Laureata konkursu. GRATULUJEMY!

Nasi laureaci:
Jan, klasa 6 - 5 miejsce w Polsce
Zofia, klasa 4 - 9 miejsce w Polsce

 

OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO SZKOLNE
Konkurs składał się z dwóch części. W części pierwszej uczniowie mieli do rozwiązania 10 pytań testowych z 4 odpowiedziami wielokrotnego wyboru. Druga część dyktanda to tekst z lukami, które należało uzupełnić jedną z dwóch proponowanych liter.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (Poziom 1) oraz uczniów klas IV-VIII (Poziom 2).

Laureaci konkursu:
Poziom 1:
Aleksandra, klasa 3 - 16 miejsce w Polsce
Konstanty, klasa 3 - 19 miejsce w Polsce
Maria, klasa 2 - 19 miejsce w Polsce
Poziom 2:
Jan, klasa 6 - 24 miejsce
Zofia, klasa 4 - 33 miejsce
Franciszek, klasa 4 - 41 miejsce

 

ALBUS
Ogólnopolski konkurs dla klas IV-VIII obejmujący wiedzę z zakresu języka polskiego,
angielskiego, niemieckiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, a także przyrody, biologii i geografii. Konkurs miał formę testu jednokrotnego wyboru.

Nasi laureaci:
Historia:
Franciszek, klasa 4 - 16 miejsce w Polsce
Zofia, klasa 4 - 18 miejsce w Polsce
Jan, klasa 6 - 22 miejsce w Polsce
Język angielski:
Zofia, klasa 4 - 6 miejsce w Polsce
Franciszek, klasa 4 - 11 miejsce w Polsce
Jan, klasa 6 - 14 miejsce w Polsce
Język polski:
Hanna, klasa 6 - 10 miejsce w Polsce
Zofia, klasa 4 - 16 miejsce w Polsce
Jan, klasa 6 - 23 miejsce w Polsce
Matematyka:
Jan, klasa 6 31 miejsce w Polsce
Lilia, klasa 6 32 miejsce w Polsce
Franciszek, klasa 4 35 miejsce w Polsce
Przyroda:
Franciszek, klasa 4 11 miejsce w Polsce
Zofia, klasa 4 14 miejsce w Polsce
Jan, klasa 6 16 miejsce w Polsce

GRATULUJEMY!