dlaczego my

czyli BIG BENefits:GirlsWithBooks

 

 • uważność na dziecko i jego indywidualny rozwój - mało liczne klasy
 • dwujęzyczność- podstawa programowa w językach polskim i angielskim
 • native speaker już od klasy "0"
 • 7-13h języka angielskiego tygodniowo
 • drugi język hiszpański rozszerzony
 • profesjonalna pracownia nauk ścisłych - profil SCIENCE
 • pracujemy cały rok - ciekawe zajęcia w wakacje i w ferie
 • boisko szkolne i hala sportowa, basen, balet
 • nowoczesne i wyposażone sale lekcyjne
 • przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów,  jako naturalny proces wynikający z rozwoju edukacyjnego, nad którym czuwamy na co dzień i który planujemy
 • kuchnia szkolna, domowe jedzenie
 • szkoła posiada nowoczesne zaplecze techniczne (komputery, telewizory, rzutniki, tablice interaktywne itp.).

Nasze dzieci lubią chodzić do Szkoły!