Zerówka w BIG BEN

W zerówce BIG BENa korzystamy z programu wydawnictwa Nowej Ery pt Szkoła Nas Woła. Jest to nowoczesna i ciekawa propozycja. Nauczyciel ma do dyspozycji podręcznik oraz karty pracy wraz z materiałami multimedialnymi do wykorzystania na tablicy interaktywnej oraz szerokie uzupełnienie w postaci programu autorskiego. Dzieci pracują metodą Dobrego Startu oraz Metodą Krakowską co prowadzi do wypracowania umiejętności czytania i pisania przed początkiem I klasy.

Gwarantujemy następujące zajęcia zawarte w czesnym:

 • angielski trzy razy w tygodniu (2x native, 1x lektor),
 • warsztaty z psychologiem:
  • warsztat komunikacyjny 1x w tygodniu
  • warsztat arteterapuetyczny (wyrażenie emocji przez sztukę)
  • warsztat ruchowy z elementami integracji sensorycznej
 • gimnastyka korekcyjna z fizjoterapeutą 1x w tygodniu
 • zajęcia biblijne z psychologiem, absolwentem studiów teologicznych w ramach UKSW
 • obywatel świata 1x w tygodniu
 • warsztat metodą dramy - spotkania z Marylką - 1 x w miesiącu
 • rytmika 1x w tygodniu
 • grupowe zajęcia logopedyczne 1x w tygodniu

Czesne wynosi 1250 pln.