Rekrutacja

Rok szkolny 2018/2019

rekr

Zapraszamy dzieci do klas 0-VIII. Nabór trwa. Zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt z sekretariatem.

tel. 517951287

O przyjęciu kandydata na ucznia decyduje dyrektor po spotkaniu z dzieckiem i rodzicami. Budujemy naszą szkolną społeczność w sposób przemyślany, zaplanowany i nieprzypadkowy. Czekamy na Ciebie!

Pierwszeństwo w przyjęciu do BIG BENa mają dzieci kontynuujące nauczanie po edukacji w naszym przedszkolu Zaczarowany Ołówek.

Zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjne. Chcemy się poznać!