dla rodziców

To be happy at home is the most important condition of a good life.
Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia.